Dụng cụ kiểm tra độ bám dính màng sơn

đo độ bám dính màng sơn gồm nhiều model:+ Model: 750/1: 6 blades, spacing 1mm (coating thickness 0 – 60um)+ Model: 750/2: 11 blades, spacing 1mm (coating th

Source: Dụng cụ kiểm tra độ bám dính màng sơn

Advertisements