Dụng cụ kiểm tra độ bám dính màng sơn

đo độ bám dính màng sơn gồm nhiều model:+ Model: 750/1: 6 blades, spacing 1mm (coating thickness 0 – 60um)+ Model: 750/2: 11 blades, spacing 1mm (coating th

Source: Dụng cụ kiểm tra độ bám dính màng sơn

Advertisements

Tủ so màu – Tilo – Hiltek – Thiết bị công nghệ

Tủ so màu cho phép tạo lập ánh sáng chuẩn…Người dùng có thể dễ dạng nhận thấy sự khác biệt về màu sắc giữa các màu với nhau.

Source: Tủ so màu – Tilo – Hiltek – Thiết bị công nghệ