Bể Điều Nhiệt (Water Bath). Hiltek – Thiết bị công nghệ                                         

Bể Điều Nhiệt (Water bath) được nhập khẩu trực tiếp từ USA, đảm bảo chất lượng thiết bị, chế độ bảo hành miễn phí 12 tháng. Bể điều nhiệt Polys

Source: Bể Điều Nhiệt (Water Bath). Hiltek – Thiết bị công nghệ